Działania prewencyjne na wypadek wystąpienia realnego zagrożenia radiacyjnego