Uroczyste pożegnanie ósmoklasistów

W dniu 20 czerwca odbyło się uroczyste pożegnanie ósmoklasistów.

Na początku siódmoklasiści przedstawili zabawne pożegnanie swoich kolegów, po którym wręczyli im wykonane przez siebie medale nawiązujące do cech charakteru obdarowywanych osób. Kolejno przekazali drobne upominki na pamiątkę. 

Klasa ósma przygotowała zabawne przedstawienie pt. "My w przyszłości...", w którym pojawiło się kilka zawodów: lekarz, sędzia, pani sprzątaczka, budowlaniec, kucharz. Zawody te były odegrane w "krzywym zwierciadle" co wywołało uśmiechy na twarzach przybyłych gości.
Kolejno klasa ósma przeszła do podziękowań dla rodziców, nauczycieli, dyrektora oraz wszystkich pracowników szkoły. Uczniowie rozdali wszystkim kwiaty, było widać na twarzach rodziców i uczniów wzruszenie, wdzięczność, radość, ale i też smutek z powodu zakończenia pewnego etapu w życiu ósmoklasistów.
Po zakończeniu części oficjalnej rodzice ósmoklasistów zaprosili wszystkich zebranych do świetlicy wiejskiej w Dębinie na poczęstunek.
 
Paulina Laska