Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach

Koordynator do spraw dostępnośći

Na podstawie art. 14 ust. 1 i 2 oraz art.59 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2020r. poz. 1062) w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach wyznaczony został Koordynator do spraw dostępności.

Do zadań Koordynatora do spraw dostępności należy przede wszystkim:

  • wsparcie osób ze szczególnymi potrzebami w dostępie do usług świadczonych przez Szkołę,
  • przygotowanie i koordynacja wdrożenia planu działania na rzecz poprawy zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,
  • monitorowanie działalności Szkoły w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

Kontakt:

Koordynator ds. dostępności w Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach

mgr Wojciech Wnęk - Publicznej Szkole Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach

tel. +48 14 6120975

e-mail: pspokulice@xl.wp.pl; wojciechwnek@pspokulice.szkolnastrona.pl

Załączniki

Brak załączników

Metryczka

Wytworzono:2021-01-18 13:49przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2021-01-18 13:49przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach
Odwiedziny:732

  • Brak wpisów.