Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach

Instrukcja korzystania ze strony BIP

Szanowni Państwo!

W celu ułatwienia korzystania z naszego Biuletynu Informacji Publicznej opracowaliśmy dla Was poniższy poradnik, który dostarcza kompleksowej wiedzy na temat roli BIP, jego elementów oraz sposobów korzystania z jego funkcjonalności i zasobów.

PODSTAWA PRAWNA

Biuletyn Informacji Publicznej (w skrócie BIP), to urzędowy publikator teleinformatyczny służący powszechnemu udostępnianiu informacji publicznej, w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci internet. Na system stron BIP składają się strony podmiotowe oraz strona główna BIP prowadzona przez ministra właściwego do spraw informatyzacji w adresie www.bip.gov.pl. Informacje o sprawach publicznych posiadane przez Publiczną Szkołę Podstawową im. gen. L. Okulickiego w Okulicach publikowane są na stronie podmiotowej BIP, prowadzonej przez nas pod adresem: www.pspokulice.szolnastrona.pl.

Nasz Biuletyn Informacji Publicznej został zaprojektowany i funkcjonuje zgodnie z wymogami ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej oraz Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej.

Aktem prawnym regulującym organizację pracy związaną z prowadzeniem Biuletynu Informacji Publicznej jest zarządzenie Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Okulicach Nr 8/2022/2023 z dnia 20 września 2022 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu publikacji i aktualizacji danych w Biuletynie Informacji Publicznej.

Na podmiotowej stronie BIP Publicznej Szkoły Podstawowej w Okulicach znajduje się menu tematyczne, podzielone na działy, służące do wyboru kategorii informacji. Prowadzą one bezpośrednio do treści podstrony biuletynu. Aby wyświetlić treść informacji publicznej na podstronie - należy kliknąć na wybranej pozycji menu.

Na wszystkich stronach znajduje się logo BIP umożliwiające przejście do strony głównej Biuletynu Informacji Policznej. W dolnej części strony znajduje się metryka informująca o osobie redagującej stronę BIP oraz dacie utworzenia i modyfikacji publikowanych informacji.

BIP wyposażony jest w wyszukiwarkę informacji – narzędzia umożliwiającego znalezienie dowolnej informacji umieszczonej na stronach Biuletynu Informacji Publicznej. Osoba korzystająca z wyszukiwarki winna wpisać wyraz lub frazę, a następnie nacisnąć przycisk „szukaj”, po czym wyświetli się lista podstron zawierających wyszukiwane wyrażenie.

 

 

 

Załączniki

Metryczka

Wytworzono:2022-11-23 00:06przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-11-23 00:06przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach
Odwiedziny:393

  • Brak wpisów.