Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach

Procedura dostępności

Szanowna Pani, Szanowny Panie!

 

     Zgodnie z art. 18  ust. 1 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych  każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej, w tym elementów, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia  04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz elementów niedostępnych cyfrowo na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia  04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, o którym mowa w art. 7 ustawy z dnia  04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Zgodnie z art. 30. 1. ustawy  z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami  osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej, zwanym dalej „wnioskiem o zapewnienie dostępności”.

W celu ułatwienia realizacji przysługujących Państwu praw w zakresie  zapewnienia dostępności  Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. L. Okulickiego w Okulicach przygotowała procedury:

  1. procedurę wnioskowo -skargową dostępność architektoniczna,
  2. procedurę wnioskowo-skargową dostępność cyfrowa stron internetowych.

 

Metryczka

Wytworzono:2022-11-23 00:28przez: Administrator sscmc
Opublikowano:2022-11-23 00:28przez: Administrator sscmc
Podmiot udostępniający: Publiczna Szkoła Podstawowa im. gen. Leopolda Okulickiego w Okulicach
Odwiedziny:432

  • Brak wpisów.