Historia

Szkoła w Okulicach została założona w roku 1856. Naukę podjęło w niej wówczas 58 uczniów. Szkoła ta istniała przez sześć lat. Ponownie wznowiła działalność w roku 1881 jako szkoła jednoklasowa. Nauka odbywała się w starej karczmie będącej własnością Dyrekcji Lasów i Dóbr Skarbowych we Lwowie. Pierwszym nauczycielem był Jan Zielenkiewicz.

W roku 1895 podjęto decyzję o budowie szkoły dwuklasowej. W 1898 r. powstał parterowy murowany budynek
o 2 salach naukowych i mieszkaniu dla nauczyciela. Przemianowanie szkoły na dwuklasową nastąpiło w roku 1899.

Od roku 1907 u miejscowych gospodarzy wynajmowano dodatkowo jedną izbę szkolną.

Podczas I wojny światowej szkoła pracowała z niewielkimi przerwami, jednak w początkowym jej okresie budynek został uszkodzony i wymagał remontu.

Dnia 12. 12. 1924 r. szkoła dwuklasowa została przemianowana w czteroklasową, a od 31. 12. 1927 r. zorganizowano szkołę pięcioklasową.
W roku 1935 postanowiono rozbudować placówkę i do budynku parterowego dobudowano piętro. 
Z dniem 15. 11. 1937 r. przemianowano szkołę na Publiczną Szkołę Powszechną stopnia drugiego.

Zimą 1938/39 w szkole w Okulicach w godzinach wieczornych prowadzony był kurs dokształcający poborowych. Jego celem było przygotowanie i uświadomienie młodzieży mającej wstąpić do służby wojskowej, aby przysporzyć armii kandydatów na podoficerów na wypadek niespodziewanej wojny.

Z powodu działań wojennych naukę w roku szkolnym 1939/40 rozpoczęto dopiero 23. 10. 1939 r. W trudnej sytuacji znaleźli się nauczyciele, których pozbawiono poborów. Na polecenie władz okupacyjnych oddano do gminy książki, podręczniki i pomoce naukowe.

Kolejny rok szkolny rozpoczęto 02. 09. 1940 r., a lekcje odbywały się bez podręczników. Pod koniec roku szkolnego w budynku zakwaterowali się Niemcy, toteż naukę przerwano. Wojsko w czasie swego pobytu w szkole dokonało wiele zniszczeń. Opuściło ją 3 czerwca, wyruszając na front.
W czasie wojny naukę w okulickiej szkole przerywano jeszcze wiele razy.

W latach 1956 do 1962 przystąpiono do ponownej rozbudowy szkoły, która do 1964 r. funkcjonowała jako szkoła siedmioklasowa.
W latach 1985 do 1989 przeprowadzono kolejny remont. Dobudowano piętro, na którym znalazły się sale lekcyjne i aula.
01. 09. 1999 r. zgodnie z reformą oświaty placówka zostaje przekształcona w sześcioklasową szkołę podstawową, a w roku 2000 ze szkoły odeszli ostatni absolwenci ośmioklasowej szkoły podstawowej. 
Od 01. 09. 2001 r. w szkole funkcjonuje oddział klasy „0”.

Kadra kierownicza szkoły

1916 - 1919 Stanisław Gawłowicz
1919 - 1934 Gustaw Pajdak
1934 - 1947 Helena Rutkowska
1947 - 1955 Julian Ryncarz
1955 - 1973 Władysław Czech
1973 - 2000 Ryszard Waśniowski

Artykuły