Patron

 

 

Okulicki Leopold
Generał brygady
Pseudonimy:
"Kula", "Kobra", "Mrówka", "Niedźwiadek", "Termit"

Urodzony: 12 listopada 1898 r. w Bratucicach, powiat Bochnia.

Zmarł: 24 grudnia 1946 r.
(według oficjalnej wersji), na Łubiance.

 

GENERAŁ LEOPOLD OKULICKI

 

Leopold Okulicki urodził się 12 listopada 1898 roku w miejscowości Bratucice. Szkołę powszechną ukończył w Okulicach, a następnie uczył się w gimnazjum w Bochni, w którym siódmą i ósmą klasę oraz egzamin maturalny składał jako eksternista. Jeszcze jako uczeń  gimnazjum wstąpił do Legionów.

Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę rozpoczął służbę w Wojsku Polskim, szybko uzyskując kolejne stopnie awansu. W czasie kampanii wrześniowej walczył w obronie Warszawy, a od października współtworzył Służbę Zwycięstwu Polski i Związek Walki Zbrojnej - Okręg "Łódź". W latach 1940-1941 był komendantem obszaru okupacji sowieckiej.

W styczniu 1941 został aresztowany przez NKWD i osadzony w moskiewskim więzieniu na Łubiance. Zwolniony po układzie polsko-sowieckim, zostaje szefem sztabu Armii Polskiej w ZSRR i dowódcą 7 dywizji piechoty. Po wyjściu armii generała Andersa na Bliski Wschód, Okulicki zostaje przeniesiony do Londynu, a w 1944 r. po przerzuceniu do kraju zostaje zastępcą szefa sztabu Komendy Głównej Armii Krajowej. Po klęsce powstania warszawskiego zostaje Komendantem Głównym Armii Krajowej, którą to formacje rozwiązuje rozkazem z 19 stycznia 1945 r. W marcu tegoż roku       gen.  L. Okulicki zostaje podstępnie aresztowany przez NKWD w Pruszkowie.

W czerwcu 1945 r. w "procesie szesnastu" został skazany na 10 lat więzienia. Jak się okazało już nigdy z niego nie wrócił, gdyż zmarł 24 grudnia 1946 r.

         Ostatni komendant Armii Krajowej gen. Leopold Okulicki za swoją wzorową służbę Ojczyźnie był odznaczony Krzyżem Orderu Virtuti Militari klasy IV i V, Krzyżem Niepodległości, pięciokrotnie Krzyżem Walecznych.     W roku 1995 został pośmiertnie odznaczony najwyższym odznaczeniem Państwa Polskiego – Orderem Orła Białego. Życie ofiarowane Ojczyźnie przez Generała było zawsze podporządkowane najświętszym wartościom polskiego narodu: „Bóg – Honor – Ojczyzna”.

Pamięć o Armii Krajowej, której zasługi dla wolności Ojczyzny poznajemy przez pryzmat działalności Patrona naszej szkoły jest stale kultywowana.

 

Pamięci ostatniego komendanta Armii Krajowej –

gen. L. Okulickiego

 

 • 22 grudnia 1992 roku Publiczna Szkoła Podstawowa w Okulicach przyjęła imię ostatniego dowódcy Armii Krajowej gen. Leopolda Okulickiego. (Wydarzenie miało miejsce w 46-tą rocznicę śmierci wielkiego Polaka);

     

           

 • W 1996 roku, czyli w 50-tą rocznicę śmierci gen. L. Okulickiego społeczeństwo Bochni i byli żołnierze AK ufundowali wspaniały pomnik, upamiętniający zasługi wielkiego syna Ziemi Bocheńskiej;
 • 31 maja 2000 roku został uroczyście przekazany szkole Sztandar z symbolami armii, której przewodził gen. L. Okulicki, ufundowany przez Fundację Z. i T. Knobel;

       


   

 

 • 10 listopada 2001 roku w Bratucicach, w pobliżu miejsca, gdzie urodził się gen. L. Okulicki została odsłonięta Pamiątkowa Tablica;

 • 4 maja 2003 roku miało miejsce spotkanie uczniów z delegacjami kombatantów podczas Zlotu Szlakami Żołnierzy Armii Krajowej im. Gen. L. Okulickiego;

 

 

 • 28 września 2004 roku obchodziliśmy 65 rocznicę powstania Państwa Podziemnego.
  Uczniowie składają kwiaty pod pomnikiem gen. L. Okulickiego.

 • 22 września 2005 roku uczczono 66 rocznicę wybuchu II Wojny Światowej i napaści Związku Sowieckiego na Polskę. Obchody połączone zostały z oddaniem czci ostatniemu dowódcy AK. Lekcja patriotyzmu odbyła się pod patronatem Wójta i Rady Gminy Rzezawa.

       

       

       

      

 • W latach 2000-2006 uczniowie systematycznie brali  udział w ogólnopolskim konkursie wiedzy o Armii Krajowej, organizowanym przez Fundację  Z. i  T. Knobel.

 

 • Od dnia nadania szkole imienia dzień 22 grudnia jest Świętem Szkoły.