Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Informujemy, że funkcję Inspektora ochrony danych w naszej szkole pełni Pani Agnieszka Kwaśnik, telefon: 788353115