Rekrutacja

Informacja!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach informuje, że w dniach 27. 02. 2023 r. do 10. 03. 2023 r. odbędą się zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2023/2024. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.

Regulamin rekrutacji do świetlicy

 

 

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Rzezawa na rok szkolny 2023/2024.

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2023/2024 odbywa się na zasadach,które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz., 1082 ze zm.), zarządzeniu Nr 14/2023 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 31 stycznia 2023 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Rzezawa jest organem prowadzącym oraz Uchwale Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica.

Czytaj więcej

Zarządzenie nr 14/2023