Rekrutacja

Informacja!

 

Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej im. gen. L. Okulickiego w Okulicach informuje, że w dniach 26. 02. 2024 r. do 15. 03. 2024 r. odbędą się zapisy do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2024/2025. Zapisu można dokonać poprzez wypełnienie karty zgłoszenia dziecka do świetlicy oraz upoważnienia do odbioru dziecka ze szkoły, które należy złożyć w sekretariacie szkoły.

 

Regulamin rekrutacji do świetlicy

 

 

Kryteria i terminy rekrutacji na wolne miejsca do klas I szkół podstawowych prowadzonych
przez Gminę Rzezawa na rok szkolny 2024/2025.

Szanowni Rodzice!

 

Rekrutacja do klas I szkół podstawowych na rok szkolny 2024/2025 odbywa się na zasadach, które zostały określone w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz., 900 ze zm.), zarządzeniu Nr 15/2024 Wójta Gminy Rzezawa z dnia 31 stycznia 2024 r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów na rok szkolny 2024/2025 do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Rzezawa jest organem prowadzącym oraz Uchwale Nr XXXIX/255/2018 Rady Gminy Rzezawa z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas I publicznych szkół podstawowych, którym ustalono obwód oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Opisane poniżej kryteria i terminy dotyczą wyłącznie rodziców kandydatów zamieszkałych poza obwodem danej szkoły podstawowej. Dzieci zamieszkałe na terenie obwodu szkolnego przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodzica.

 

Zarządzenie nr 15/2024